Blog

D jak Data zgłoszenia

kwi 14, 2022

D jak Data zgłoszenia – taką datę posiada każde prawo wyłączne. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę, w której  kompletne zgłoszenie skutecznie wpłynęło do określonego urzędu patentowego w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej. Odpowiednie akty prawne, takie jak ustawa Prawo własności przemysłowej (PWP), Konwencja o Patencie Europejskim (EPC)  czy Układ o Współpracy Patentowej (PCT) określają szczegółowo jakie warunki muszą być spełnione, aby  zgłoszenie uznane zostało za skutecznie dokonane. Data zgłoszenia (zdefiniowana jako dzień/miesiąc/rok) nie jest częścią stanu techniki. Przykładowo zatem, dla zgłoszenia patentowego z datą zgłoszenia 14 lutego 2022 roku, stanem techniki będzie wszystko to, co zostało ujawnione w jakikolwiek sposób do dnia 13 lutego 2022 roku włącznie – innymi słowy dla zgłoszenia dokonanego 14 lutego 2022 roku o godzinie 23:55, to co zostało ujawnione tego samego dnia przed południem nie będzie stanowiło przeszkody w udzieleniu prawa. To od daty zgłoszenia liczymy długość trwania określonego prawa: 10 lat ochrony znaku towarowego, 20 lat ochrony patentowej, 25 lat ochrony wzoru przemysłowego czy 10 lat ochrony wzoru użytkowego.