Zapraszamy do śledzenia informacji i wydarzeń zaplanowanych z okazji 30-stej rocznicy działania Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi i 10-tej rocznicy działania Fundacji JWP Pomysł Patent Zysk.

Dzielimy się wiedzą na temat praw własności intelektualnej #alfabetIP oraz sukcesami naszych Klientów #HistorieKlientówJWP

Opowiadamy o najciekawszych sprawach #30ciekawostekNa30lat oraz przedstawiamy naszą firmę od jej najcenniejszej strony #drużynaJWP

Nie zabraknie także informacji o wydarzeniach #konferencjaUPC #galaJWP i akcjach charytatywnych, w których bierzemy udział i do których wsparcia zapraszamy wszystkich chętnych! #zieloneJWP

spraw

klientów

Pracowników

Biura w Polsce

Świętujmy razem!

30 lat JWP Rzecznicy Patentowi – zapowiedź wydarzeń

30 lat JWP Rzecznicy Patentowi – zapowiedź wydarzeń

2022 to „rok spotkań”, taką symbolikę ma cyfra, która zdominowała nasz jubileuszowy rok. I chociaż jako pragmatyczni rzecznicy patentowi, inżynierowie i prawnicy nie jesteśmy przesądni, ma to dla nas miły symboliczny wydźwięk. Zdążyliśmy już przywyknąć do zmiennych...

D jak Data zgłoszenia

D jak Data zgłoszenia

D jak Data zgłoszenia – taką datę posiada każde prawo wyłączne. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę, w której  kompletne zgłoszenie skutecznie wpłynęło do określonego urzędu patentowego w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej. Odpowiednie akty prawne, takie...

C jak Cechy techniczne

C jak Cechy techniczne

C jak Cechy techniczne - zastrzeżenia patentowe/ochronne to ta część dokumentacji zgłoszeniowej, która definiuje ostatecznie zakres ochrony na jaki udzielany jest patent bądź prawo ochronne na wzór użytkowy. Zakres ten określany jest przez podanie cech technicznych...