N jak Nowość

N jak Nowość

N jak Nowość – czyli pierwsza z trzech przesłanek zdolności patentowej. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Zarzut braku nowości może być przedstawiony w stosunku do jednego dokumentu, co – w przeciwieństwie do oceny przesłanki jaką...
M jak Metody Matematyczne

M jak Metody Matematyczne

M jak Metody Matematyczne – czyli jedna z kilku grup rozwiązań, która obok odkryć i teorii naukowych, wytworów o charakterze estetycznym, schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej, wytworów...
L jak Literatura Patentowa

L jak Literatura Patentowa

L jak Literatura Patentowa – czyli wszystko to co znajduje się w dokonanych i opublikowanych zgłoszeniach patentowych oraz opublikowanych, udzielonych patentach. Mianem literatury patentowej określa się wszelkie te zasoby, które stanowią stan techniki i nie stanowią...
K jak Klasyfikacja Zgłoszenia

K jak Klasyfikacja Zgłoszenia

K jak Klasyfikacja Zgłoszenia – czyli nadanie dokonywanemu zgłoszeniu patentowemu właściwego symbolu Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP), która powstała w wyniku Porozumienia Strasburskiego, w roku 1971. Do końca 2005 roku – kolejne edycje MKP były...
J jak Jednolitość Wynalazku

J jak Jednolitość Wynalazku

J jak Jednolitość Wynalazku – czyli kolejna cecha dotycząca zgłaszanego do opatentowania rozwiązania. Zgłoszenie wynalazku musi być jednolite, co oznacza, że zgłoszenie może obejmować jedne lub więcej wynalazków, ale połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią...
H jak Porozumienie Haskie

H jak Porozumienie Haskie

H jak Porozumienie Haskie – czyli porozumienie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych to system administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, zgodnie z którym dokonując jednego zgłoszenia w Międzynarodowym Biurze w Genewie i...