Blog

N jak Nowość

lut 13, 2023

N jak Nowość – czyli pierwsza z trzech przesłanek zdolności patentowej. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Zarzut braku nowości może być przedstawiony w stosunku do jednego dokumentu, co – w przeciwieństwie do oceny przesłanki jaką jest poziom wynalazczy – uniemożliwia połączenie kilku cech z różnych dokumentów. Aby skutecznie podnieść zarzut braku nowości, należy wskazać dokument, który ujawnia wszystkie cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania. Również inaczej niż ma to miejsce w przypadku poziomu wynalazczego, przy ocenie nowości pod uwagę bierze się zarówno dokumenty opublikowane (dostępne w stanie techniki) po dacie zgłoszenia patentowego, jak również zgłoszone do opatentowania przed dokonaniem ocenianego zgłoszenia, a opublikowane już po dacie zgłoszenia.