Blog

J jak Jednolitość Wynalazku

sty 20, 2023

J jak Jednolitość Wynalazkuczyli kolejna cecha dotycząca zgłaszanego do opatentowania rozwiązania. Zgłoszenie wynalazku musi być jednolite, co oznacza, że zgłoszenie może obejmować jedne lub więcej wynalazków, ale połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią jeden pomysł wynalazczy. Wymóg taki jest spełniony, jeżeli kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu opiera się na wspólnych cechach technicznych. Rozwiązanie spełniające warunek jednolitości może zawierać kilka niezależnych zastrzeżeń dotyczących tej samej kategorii, bądź kilka zastrzeżeń niezależnych dotyczących różnych kategorii.