Blog

L jak Literatura Patentowa

lut 13, 2023

L jak Literatura Patentowa – czyli wszystko to co znajduje się w dokonanych i opublikowanych zgłoszeniach patentowych oraz opublikowanych, udzielonych patentach. Mianem literatury patentowej określa się wszelkie te zasoby, które stanowią stan techniki i nie stanowią literatury nie patentowej, tj. podręczników, branżowych publikacji, prezentacji, folderów, materiałów konferencyjnych, etc. Literatura patentowa jest przedmiotem analizy podczas przeprowadzanych badań zdolności patentowej bądź czystości patentowej.