H jak Porozumienie Haskie

H jak Porozumienie Haskie

H jak Porozumienie Haskie – czyli porozumienie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych to system administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, zgodnie z którym dokonując jednego zgłoszenia w Międzynarodowym Biurze w Genewie i...
„Bardzo mnie zdziwiło, że świnie mogą być wynalazkiem. (…) Są takie wynalazki, z których możemy się śmiać albo które możemy lepiej rozumieć…” Paweł Łączyński

„Bardzo mnie zdziwiło, że świnie mogą być wynalazkiem. (…) Są takie wynalazki, z których możemy się śmiać albo które możemy lepiej rozumieć…” Paweł Łączyński

Paweł Łączyński specjalizuje się w pisemnych tłumaczeniach opisów patentowych z języka angielskiego i niemieckiego w obszarze biologii, chemii oraz mechaniki. Tłumaczy także dokumenty prawne i prawnicze na potrzeby kancelarii. Pracował jako tłumacz tekstów...
G jak Guidelines

G jak Guidelines

G jak Guidelines (wytyczne) – to ogólne instrukcje dla egzaminatorów pracujących w Europejskim Urzędzie Patentowym, jak również dla Zgłaszających i innych stron postępowania (np. wnoszących sprzeciwy wobec udzielonych patentów europejskich). Wytyczne zostały przyjęte...