Blog

M jak Metody Matematyczne

lut 13, 2023

M jak Metody Matematyczne – czyli jedna z kilku grup rozwiązań, która obok odkryć i teorii naukowych, wytworów o charakterze estetycznym, schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej, wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, programów komputerowych i przedstawienia informacji, zgodnie z treścią artykułu 28 ustawy Prawo własności przemysłowej, nie może zostać uznana za wynalazek.