Blog

H jak Porozumienie Haskie

lis 21, 2022

H jak Porozumienie Haskie – czyli porozumienie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych to system administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, zgodnie z którym dokonując jednego zgłoszenia w Międzynarodowym Biurze w Genewie i wnosząc jedną opłatę urzędową, możliwe jest ubieganie się o ochronę w wyznaczonych państwach – sygnatariuszach tego samego aktu Porozumienia haskiego. Taka rejestracja międzynarodowa wywołuje identyczny skutek prawny w każdym wyznaczonym Państwie. Polska jest stroną Porozumienia Haskiego, który został przyjęty 2 lipca 1999 r. i wszedł w życie 23 grudnia 2003 r., w związku z czym podmioty z Polski mogą ubiegać się o ochronę w innych państwach i organizacjach będących stroną tego porozumienia.