Blog

E jak Europejski Urząd Patentowy

maj 31, 2022

E jak Europejski Urząd Patentowy – z ang. European Patent Office (EPO) to organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej zrzeszającej 38 państw członkowskich (od 1 października 2022, do tego grona dołącza Czarnogóra), do którego głównych zadań należy udzielanie patentów europejskich. Instytucja ta powstała w 1973 roku. EPO ze swoją główną siedzibą w Monachium, posiada również biura w Hadze, Berlinie, Wiedniu i Brukseli. Postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym prowadzone jest w jednym z trzech języków: angielski, francuski bądź niemiecki i zwieńczone jest udzielonym patentem, który – zgodnie z aktualnymi przepisami – musi zostać walidowany w wybranych krajach członkowskich, spośród wspomnianych 38 państw. Alternatywnemu postępowaniu przed EPO (patencie jednolitemu) poświęcimy oddzielną definicję pod literą „J”. Do występowania przed tym organem upoważnieni są jedynie europejscy rzecznicy patentowi wpisani na listę prowadzoną przez EPO. W 2020 roku w EPO dokonano ponad 180 tysięcy zgłoszeń patentowych! (dane za rok 2021 nie są jeszcze dostępne). Europejski Urząd Patentowy jest jedną z największych organizacji użyteczności publicznej w Europie, zatrudniającą około 6400 pracowników 34 różnych narodowości. Spośród wszystkich pracowników, ponad 4200 to wysoko wykwalifikowani naukowcy i inżynierowie pracujący jako egzaminatorzy w różnych dziedzinach techniki. EPO jest w całości finansowane z opłat urzędowych wnoszonych przez użytkowników. W 2021 roku budżet tej organizacji wyniósł 2,4 mld euro.