Blog

I jak Inventive Step (czyli Poziom Wynalazczy)

gru 5, 2022

I jak Inventive Step (czyli Poziom Wynalazczy) – czyli druga po nowości przesłanka zdolności patentowej oceniana przez ekspertów urzędów patentowych podczas merytorycznej oceny dokonanego zgłoszenia patentowego. Poziom wynalazczy ocenia się z uwzględnieniem hipotetycznego znawcy dziedziny poprzez odpowiedź na kilka pytań: zdefiniowanie najbliższego stanu techniki (czyli dokumenty który ujawnia najwięcej cech wspólnych z zastrzeganym wynalazkiem, bądź rozwiązuje ten sam problem techniczny), wskazanie różnic pomiędzy rozwiązaniem a najbliższym stanem techniki, zdefiniowanie obiektywnego problemu technicznego jaki rozwiązuje wynalazek, określenie efektu technicznego, oraz ustalenie, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbardziej zbliżonego stanu techniki i nakreślonego problemu technicznego, byłby oczywisty dla znawcy dziedziny. Poziom wynalazczy oceniamy może być w oparciu o kilka dokumentów a pod uwagę przy ocenie tej przesłanki bierze się tylko dokumenty opublikowane (dostępne w stanie techniki) przed datą zgłoszenia patentowego.