Blog

Zielone patenty na plastik

mar 16, 2022

Globalna produkcja plastiku plasuje się obecnie na poziomie >350 mln ton, z czego w Europie wytwarzane jest 16%, w USA 19%, a Azji aż 51% jego światowej produkcji. Świadomość konsekwencji zanieczyszczania naszej planety daje asumpt ku nieskrępowanemu rozwojowi wielu innowacji związanych z problemem zanieczyszczania środowiska. Unia Europejska, jak również szereg innych organizacji, podjęła działania na rzecz ograniczania zanieczyszczenia plastikiem wśród nich można wymienić np. Strategię Europejski Zielony Ład i ograniczenia użytkowania niektórych tworzyw sztucznych, szczególnie tych jednorazowego użytku.

Największe globalne firmy nie pozostają obojętne na kwestie środowiskowe, aktywnie wspierają szereg innowacji poprzez planowanie i wprowadzanie przełomowych zmian w swoich produktach. Firma Paboco ze swoją papierową butelką, czy DEMETO z innowacyjną technologią do przemysłowego zastosowania obróbki chemicznej odpadów poliestrowych, nie są jedynymi wartymi wzmianki. Zaangażowanie wielkich koncernów w proces poprawy ochrony środowiska może sprawić, że w niedalekiej przyszłości zmiany, które nastąpią doprowadzą do przełomowych zmian rynkowych.

Jako główne strategie walki z problemem odpadów polimerowych można wskazać: recykling odpadów (metody chemiczne, biologiczne, przetwórstwo plastiku do konkretnych produktów), odzysk materiałów i sposoby separacji plastiku, alternatywne tworzywa sztuczne takie jak biotworzywa itp.  Globalne trendy na rynku patentowym w zakresie szeroko pojętej redukcji odpadów z plastiku, pozwalają na wskazanie obszarów w jakich koncentrowane są obecne wysiłki i środki finansowe. Są tym samym doskonałym źródłem wskazującym kierunki którymi warto się zainteresować. Sytuacja na rynku patentowym w zakresie szeroko pojętej redukcji odpadów plastikowych jest bardzo dynamiczna. Liczba dokumentów patentowych z zakresu technologii recyklingu na globalnym rynku do roku 2020 ulegała systematycznemu wzrostowi, głównie za sprawą rynku chińskiego.

Więcej na temat rynku patentów służących ekologii przeczytasz na naszym blogu w artykule dr Macieja Stodulskiego „Problem gospodarki tworzywami sztucznymi – trendy na rynku patentów”. Czytaj! >>