Blog

A jak Akt Sztokholmski

lut 18, 2022

Z okazji 30-lecia działalności, kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi przygotowała dla wszystkich zainteresowanych zbiór kluczowych pojęć, który w przystępny i uporządkowany alfabetycznie sposób przybliża najważniejsze pojęcia ze świata własności przemysłowej.

Cyklicznie będziemy odsłaniać od A do Z kolejne hasła dedykowane patentom, które pozwolą swobodniej poruszać się w skomplikowanej przestrzeni praw wyłącznych.

A jak Akt Sztokholmski – niewiele osób wie, że ten akt sporządzony w Sztokholmie 14 lipca 1967 roku to ostatnia (jakby to dziś określono) aktualizacja Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 roku to jeden z najważniejszych dokumentów stanowiący podwaliny pod całą własność przemysłową. Ustanowiła ona Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej, do którego Polska przystąpiła w 1919 roku. Zgodnie z zapisami Konwencji każde państwo, które jest jej stroną, musi przyznać taką samą ochronę obywatelom innych państw, jaką przyznaje swoim obywatelom. To właśnie Konwencja Paryska ustanawia kluczowe dla wszystkich zainteresowanych podmiotów PIERWSZEŃSTWO. W treści dokumentu z 1883 roku możemy przeczytać, że „dokonanie prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego czy znaku towarowego uprawnia do pierwszeństwa w innych państwach”. Warto zapamiętać tę nazwę, aby w gronie pracowników działu badawczo-rozwojowego, bądź na spotkaniu rady nadzorczej, zaimponować historycznym rysem własności przemysłowej.