Blog

B jak Badania patentowe

lut 18, 2022

B jak Badania patentowe – kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi od lat podnosi świadomość naukowców i przedsiębiorców w zakresie badań patentowych i tego jak ważnym narzędziem strategicznym, a nawet biznesowym jest przeprowadzenie odpowiedniego badania we właściwym momencie. Można wyróżnić wiele rodzajów badań, z naszej perspektywy jednak znajomość trzech podstawowych typów wystarczy do płynnego poruszania się w materii poszukiwań. Są to badanie stanu techniki, badanie zdolności patentowej oraz badanie czystości patentowej.

Badanie stanu techniki to badanie polegające na określeniu najbardziej zbliżonego stanu techniki dla danego rozwiązania.

Badanie zdolności patentowej to badanie, które polega na sprawdzeniu czy określone rozwiązanie posiada zdolność patentową, tj. w szczególności czy rozwiązanie jest nowe i posiada poziom wynalazczy.

Badanie czystości patentowej z kolei to badanie określające, czy dane rozwiązanie nie narusza praw wyłącznych osób trzecich. Badanie to przeprowadza się najczęściej dla rozwiązań, na które zostało już udzielone prawo wyłączne, bądź też takich, które wprowadzane są na dany (określony geograficznie) rynek.

Wiedza na takim poziomie powinna wystarczyć aby sprawnie zadecydować na jakim etapie rozwoju naszego rozwiązania jesteśmy i jaki rodzaj badania należy dobrać. Przeprowadzenie samego badania warto jednak zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi.