Blog

F jak figury

lip 7, 2022

F jak Figury – składowe dokumentacji zgłoszeniowej to podanie, opis, zastrzeżenia, skrót opisu oraz rysunek (dla wynalazku jeżeli jest on niezbędny do zrozumienia rozwiązania, natomiast przy wzorze użytkowym – obowiązkowy – w 1 egzemplarzu). Jeżeli zgłoszenie patentowe/wzoru użytkowego zawiera już rysunek, kluczowe jest zwięzłe objaśnienie co przedstawiają figury rysunku. Figury zatem, są składowymi elementami części opisu jaką jest rysunek. Figury co do zasady nie powinny zawierać tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów. Dodatkowo powinny być wykonane liniami trwałymi, czarnymi, intensywnymi i ostrymi. Nie jest dopuszczalne zawarcie w dokumentacji zgłoszeniowej kolorowych figur czy zdjęć – wszystko musi być przedstawione w biało-czarnych barwach. Przekroje powinny być oznaczone zgodnie z zasadami rysunku technicznego w sposób nieutrudniający czytania. Jeżeli figury zawierają dużo oznaczeń odsyłających, zaleca się sporządzenie wykazu oznaczeń ułatwiających ich odczytanie.