Blog

Najważniejsi są ludzie, którzy rozwijają świat w dobrym kierunku

kwi 19, 2022

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności. Jest to czas podsumowań, podziwiania wielkich liczb i refleksji nad tym, w jak znacznym stopniu praca kancelarii patentowej wpłynęła na uczestników rynku i otaczający nas świat. W tym roku swoje 10-lecie obchodzi również Fundacja JWP Pomysł Patent Zysk, znana z licznych inicjatyw edukacyjnych.

Przez 30 lat działania kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zrealizowała ponad 55 tysięcy spraw z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Praca na rzecz kilkunastu tysięcy przedsiębiorców, wynalazców, naukowców, projektantów i twórców, przełożyła się na ochronę tysięcy wynalazków, technologii, utworów, produktów i oznaczeń w blisko 120 krajach świata. Profesjonalne wsparcie kancelarii JWP przyczyniło się tym samym do sukcesu wielu krajowych i zagranicznych firm z różnych sektorów gospodarki oraz jednostek naukowo-badawczych. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi rozwija się cały czas niezmiennie pozostając w gronie wiodących kancelarii patentowych w Polsce. Zespół firmy liczy obecnie już ponad 120 specjalistów, pracujących w czterech miastach Polski.

„Zależy nam na tym, aby klienci uzyskali w naszej kancelarii wysokiej jakości pomoc prawną w odniesieniu do wszystkich aspektów ochrony praw własności intelektualnej. Aby mieli w nas partnerów, którzy rozumieją ich potrzeby i branżę, dają profesjonalne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Partnerów, którzy pomagają im rozwijać biznes i skutecznie osiągać wyznaczone cele.” – mówi wspólniczka zarządzająca kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, mec. Dorota Rzążewska. „Fundacja JWP, jako jedyna organizacja non-profit w Polsce, prowadzi szeroką działalność edukacyjną na temat ochrony praw własności intelektualnej dla firm, uczelni, naukowców, studentów oraz uczniów. Nasze autorskie projekty Rzecznicy Talentów, Akademia JWP czy Wygrywaj bez podróbek! cieszą się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczymy również w programach akceleracyjnych dla startupów, włączamy się w inicjatywy takie jak Innowator Mazowsza ,czy projekt Urzędu Patentowego RP Własność Intelektualna w Twojej Szkole. Prowadzimy też bezpłatne konsultacje online dla firm.”

Przepis na sukces wbrew temu, o czym często przekonują przedstawiciele wielkiego biznesu, nie jest łatwy. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi powstała w okresie transformacji, była jedną z firm, które uczestniczyły w budowaniu nowego rynku. Aby po 30 latach świętować taki sukces, potrzeba było wielkiej determinacji, konsekwencji w działaniu oraz silnych wartości, które z roku na rok budowały pozycję  firmy. Od początku firma kładzie nacisk na stałe doskonalenie jakości świadczonych usług, troskę o klientów i ich indywidualne potrzeby, klarowną komunikację i szybkie działanie. Ponadto dba o regularne podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników, rozwój technologii i nowoczesnych technik zarządzania, etykę i pełną przejrzystość działania.

Wspólnicy kancelarii JWP patrzą na prowadzenie firmy nie tylko przez pryzmat biznesu, ale w szerszej perspektywie. Jest to zobowiązanie wobec klientów, pracowników, lokalnych społeczności i środowiska. Dlatego od wielu lat Grupa JWP realizuje swoją strategię odpowiedzialnego biznesu oraz politykę na rzecz ekologii, różnorodności i przeciw wykluczeniu społecznemu.

Kluczowym, z punktu widzenia rozwoju firmy, obszarem działalności jest dbałość o tworzących zespół ludzi. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zapewnia swoim pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji, realizacji ciekawych spraw i udziału w międzynarodowych projektach, a także przejrzyste systemy ocen i ścieżki rozwoju. Standardem jest elastyczny system pracy i narzędzia służące utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz liczne benefity.

W dzisiejszym świecie, nie sposób nie wspomnieć także o ekologii, która stanowi warunek dobrego życia tu i teraz oraz przyszłych pokoleń. Troska i dbałość o nią, łączy pracowników JWP. Firma jest członkiem Programu Zielone Biuro i dba o ograniczenie zużycia energii, papieru, wody oraz o segregację odpadów. Regularnie podejmowane są działania na rzecz edukowania pracowników na temat proekologicznych zakupów czy działań na rzecz ograniczania konsumpcji i nie marnowania jedzenia.

„Pracownicy kancelarii to osoby o wysokiej wrażliwości społecznej. Chętnie inicjują i angażują się w akcje charytatywne takie jak Szlachetna Paczka, Pajacyk PAH, Granica PAH czy pomoc bezpośrednia dla dzieci z domów dziecka, podopiecznych ośrodków opieki społecznej i świetlic terapeutycznych.” – mówi mec. Dorota Rzążewska. – „Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi stwarza pracownikom przestrzeń dla tego rodzaju działań i regularnie wspiera finansowo projekty charytatywne m.in. Fundację Dziecięca Fantazja.”

Także w obliczu niedawnych wydarzeń za naszą wschodnią granicą pracownicy kancelarii JWP aktywnie włączyli się w działania służące pomocy uchodźcom. Kancelaria wspiera finansowo Polską Akcję Humanitarną, a rzeczowo dzieci z ukraińskiego domu dziecka, które znalazły schronienie w jednej z podwarszawskich placówek opiekuńczych.

Po 30 latach prowadzenia działalności jasnym wydaje się jedno: najważniejsi są ludzie. To dzięki ich specjalistycznej wiedzy i zaangażowaniu kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi może świadczyć wysokiej jakości usługi, cieszyć się zaufaniem i sukcesami tak licznego grona klientów oraz od lat zajmować wysoką pozycję na rynku usług patentowych i prawnych. To kilka pokoleń rzeczników patentowych i prawników, którzy w JWP stawiali swoje pierwsze kroki, podnosili umiejętności pod okiem starszych kolegów i pięli się po szczeblach zawodowej kariery.

„Osiągnięcia naszych klientów i kancelarii są podstawą do dumy. Chroniąc prawa własności intelektualnej, popularyzując wiedzę w tym zakresie i kulturę poszanowania prawa mamy poczucie, że wspólnie z klientami przyczyniamy się do zmiany świata, rozwoju innowacji i technologii. Razem wprawiamy w ruch koło rozwoju, które dzięki sprawnemu działaniu w obszarze ochrony praw własności intelektualnej, napędza postęp.” – mówi mec. Dorota Rzążewska. – „Jest to dla nas motywacją do dalszej, jak najlepszej pracy na rzecz naszych klientów, stałego doskonalenia i wdrażania w życie coraz ciekawszych pomysłów oraz budowania nowoczesnej firmy.”

Podwójny Jubileusz Kancelarii JWP Rzecznicy patentowi i Fundacji JWP Pomysł-Patent-Zysk będziemy świętować razem z Klientami, Partnerami i przyjaciółmi przez cały rok. Z tej okazji zaplanowano szereg działań i wydarzeń. Będzie można poznać historię firmy, ludzi ją tworzących oraz niezmiennie zdobyć wiedzę i przekonać się jak ciekawy jest świat własności intelektualnej.