Blog

Sprawki JWP Rzecznicy Patentowi – infografika

kwi 14, 2022

Przez 30 lat działania kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zrealizowała ponad 55 tysięcy spraw z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Praca na rzecz kilkunastu tysięcy przedsiębiorców, wynalazców, naukowców, projektantów i twórców, przełożyła się na ochronę tysięcy wynalazków, technologii, utworów, produktów i oznaczeń w blisko 120 krajach świata. Profesjonalne wsparcie kancelarii JWP przyczyniło się tym samym do sukcesu wielu krajowych i zagranicznych firm z różnych sektorów gospodarki oraz jednostek naukowo-badawczych. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi rozwija się cały czas niezmiennie pozostając w gronie wiodących kancelarii patentowych w Polsce.

„Zależy nam na tym, aby klienci uzyskali w naszej kancelarii wysokiej jakości pomoc prawną w odniesieniu do wszystkich aspektów ochrony praw własności intelektualnej. Aby mieli w nas partnerów, którzy rozumieją ich potrzeby i branżę, dają profesjonalne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Partnerów, którzy pomagają im rozwijać biznes i skutecznie osiągać wyznaczone cele. (…)


Osiągnięcia naszych klientów i kancelarii są podstawą do dumy. Chroniąc prawa własności intelektualnej, popularyzując wiedzę w tym zakresie i kulturę poszanowania prawa mamy poczucie, że wspólnie z klientami przyczyniamy się do zmiany świata, rozwoju innowacji i technologii. Razem wprawiamy w ruch koło rozwoju, które dzięki sprawnemu działaniu w obszarze ochrony praw własności intelektualnej, napędza postęp.”

Dorota Rzążewska, wspólniczka zarządzająca kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi