Zielone patenty na plastik

Zielone patenty na plastik

Globalna produkcja plastiku plasuje się obecnie na poziomie >350 mln ton, z czego w Europie wytwarzane jest 16%, w USA 19%, a Azji aż 51% jego światowej produkcji. Świadomość konsekwencji zanieczyszczania naszej planety daje asumpt ku nieskrępowanemu rozwojowi wielu...